Zadzwoń: 600 754 520
Adres: ul. Lipowa 5, 97-400 Bełchatów

PLAN LEKCJI

Zapoznaj się z planem lekcji swojego dziecka.
Wybierz klasę, do której uczeszcza z rozwijanej listy

Rodzice

Uwaga!!!

Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzeniew sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Od 25 marca 2020r do 10 kwietnia 2020r

w związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka także w naszej szkole będzie realizowana na odległość.

 

Szanowni Rodzice
Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że szkoła w dniach od 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia funkcjonowała będzie w trybie nauczania zdalnego.
Sposób prowadzenia zajęć oraz komunikacja z uczniami i rodzicami.
W okresie tym wszelkie zadania dydaktyczne prowadzone będą przez nauczycieli za pomocą łączy internetowych, dziennika elektronicznego i innych dostępnych form komunikacji w dotychczasowych godzinach pracy nauczycieli. Zachowujemy tygodniowy rozkład zajęć. Codziennie rano w dzienniku elektronicznym uczniowie widzieć będą lekcję- jej temat, przebieg wraz z załącznikami, materiałem edukacyjnym przygotowanym
przez nauczyciela, który w tym czasie będzie dostępny na grupie lub na messengerze. Uczeń będzie mógł uzyskać odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia treści, których nie rozumie.
Konsultacje indywidualne
Według wytycznych wynikających z rozporządzenia indywidualne konsultacje z poszczególnymi nauczycielami odbywać się będą po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny.
Sposób realizacji zadań przez uczniów.
Zadania przekazane do realizacji uczeń może realizować w indywidualny sposób i w godzinach, które odpowiadają jego aktywności i możliwościom. Korzystanie z narzędzi informatycznych może odbywać się w sposób, który umożliwi korzystanie z nich również pozostałym członkom rodziny. Prosimy, aby praca nad realizacją zadań była kontrolowana przez rodziców, tak aby dzieci miały czas na odpoczynek, aktywność fizyczną, zdrowy sen.
Planowanie pracy
Ważne jest to, aby dziecko nauczyło się planować swoje działania i zarządzać czasem własnym.
pismo_szkoly.pdf pismo_szkoly.pdf

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.

- Menander

Galeria


zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj

 

fb
l

Kontakt

97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 5

email: sekretariat@nspbelchatow.pl

telefon: 606683663- właściciel szkoły

600754520-dyrektor szkoły

Ważne linki

Uprawnienia szkoły publicznej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełchatowie uzyskała pozytywną opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty i została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych. Prezydent Miasta Bełchatowa nadał Szkole uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 178936