Zadzwoń: 600 754 520
Adres: ul. Lipowa 5, 97-400 Bełchatów

PLAN LEKCJI

Zapoznaj się z planem lekcji swojego dziecka.
Wybierz klasę, do której uczeszcza z rozwijanej listy

Zajęcia pozalekcyjne

Plan zajęć pozalekcyjnych

KLASA IA

na czarno- zajęcia w czesnym

na czerwono- zajęcia odpłatne

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

ZAJĘCIA

12.35-14.30

BASEN

14.30-14.50

OBIAD

15.00-16.00

CHÓR / KINO SZKOŁA

15.50-16.50

MŁODZI ODKRYWCY co 2 tygodnie

WTOREK I

12.35-13.20

ZAJ. WYRÓWNAWCZE/OLIMPUSEK Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.40

ROBOTYKA

14.45-15.30

SOCCER/ ZAJ. PLASTYCZNE

15.45-16.45

KARATE

WTOREK II

12.35-13.20

ZAJ. WYRÓWNAWCZE/OLIMPUSEK Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

GRY I ZABAWY MATEMATYCZNE

14.45-15.30

SOCCER/ ZAJ. PLASTYCZNE

15.45-16.45

KARATE

ŚRODA

12.35-13.20

OLIMPUSEK Z JĘZ. ANGIELSKIEGO/GRY I ZABAWY RUCHOWE

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

TANIEC

14.45-15.45

ZACZAROWANY OŁOWEK GR. I

15.45-16.45

ZACZAROWANY OŁOWEK GR. II

16.15-17.00

AKROBATYKA

CZWARTEK

12.35-13.20

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

SOCCER/ ZAJ. EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZE

15.00-16.00

CHÓR

15.45-16.45

KARATE

PIĄTEK I

11.40-12.25

GRY I ZABAWY INTERAKTYWNE

12.35-13.20

ZAJ. MUZYCZNE / ZAJ.WYRÓWNAWCZE Z J.ANG

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.30

KOŁO CZYTELNICZE

14.30-15.30

KULINARNE co dwa tygodnie

PIĄTEK II

11.40-12.25

GRY I ZABAWY INTERAKTYWNE

12.35-13.20

ZAJ. MUZYCZNE / ZAJ. WYRÓWNACZE Z J.ANG

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

KOŁO CZYTELNICZE

14.30-15.30

MŁODZI ODKRYWCY POLSKI

 

 

 

Plan zajęć pozalekcyjnych

KLASA IIA

na czarno- zajęcia w czesnym

na czerwono- zajęcia odpłatne

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

ZAJĘCIA

12.35-13.20

ZAJ. WYRÓWNAWCZE/ TANIEC

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

ZAJ. ORTOGRAFICZNE

15.00-16.00

CHÓR / KINO SZKOŁA

15.45-16.45

MŁODZI ODKRYWCY co 2 tygodnie

WTOREK - TYDZIEŃ I

12.35-13.20

OLIMPUSEK Z JĘZ. ANGIELSKIEGO

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

GRY I ZABAWY INTERAKTYWNE

14.45-15.30

SOCCER/ ZAJ. PLASTYCZNE

15.45-16.45

KARATE

WTOREK - TYDZIEŃ II

12.35-13.20

KOŁO MŁODY NAUKOWIEC

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.40

ROBOTYKA

14.45-15.30

SOCCER/ ZAJ. PLASTYCZNE

16.00-17.00

KARATE

ŚRODA

11.30-13.45

BASEN

13.45-14.00

OBIAD

14.00-14.45

OLIMPUSEK EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

14.45-15.45

ZACZAROWANY OŁOWEK GR. I

15.00-15.45

ZAJ. CZYTYLNICZE

15.45-16.45

ZACZAROWANY OŁOWEK GR. II

16.15-17.00

AKROBATYKA

CZWARTEK

12.35-13.20

ZAJ. KANGUR MATEMATYCZNY

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

SOCCER/ ZAJ. EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZE

15.00-16.00

CHÓR

15.45-16.45

KARATE

PIĄTEK- TYDZIEŃ I

12.35-13.20

ZAJ. MUZYCZNE / ZAJ. WYRÓWNACZE Z J.ANG

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

14.30-15.15

KOŁO TEATRALNE

15.30-16.30

KULINARNE

PIĄTEK- TYDZIEŃ II

12.35-13.20

ZAJ. MUZYCZNE / ZAJ. WYRÓWNAWCZE Z J.ANG

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

GRY I ZABAWY RUCHOWE

14.30-15.15

KOŁO TEATRALNE

15.30-16.30

MŁODZI ODKRYWCY POLSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć pozalekcyjnych

KLASA III A

 

na czarno zajęcia w czesnym

na czerwono zajęcia odpłatne

 

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

ZAJĘCIA

12.35-13.20

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

ZAJ. WYRÓWNAWCZE/ ZAJ. ORTOGRAFICZNE

14.30-15.15

KANGUR MATEMATYCZNY

15.00-16.00

CHÓR / KINO SZKOŁA

15.45-16.45

MŁODZI ODKRYWCY co 2 tygodnie

WTOREK - TYDZIEŃ I

12.35-13.20

ZAJĘCIA CZYTELNICZE

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

SOCCER/ZAJ. PLASTYCZNE

14.45-15.45

ROBOTYKA

15.45-16.45

KARATE

WTOREK - TYDZIEŃ II

12.35-13.20

ZAJĘCIA CZYTELNICZE

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

SOCCER/ ZAJ. PLASTYCZNE

14.45-15.45

MŁODY NAUKOWIEC

15.45-16.45

KARATE

ŚRODA

11.30-13.45

BASEN

13.40-14.00

OBIAD

14.25-15.10

TANIEC

14.45-15.45

ZACZAROWANY OŁOWEK GR. I

15.45-16.45

ZACZAROWANY OŁOWEK GR. II

16.15-17.00

AKROBATYKA

CZWARTEK

12.35-13.20

ZAJ. WYRÓWNAWCZE JĘZ. ANGIELSKI

13.20-14.00

OBIAD

13.40-14.25

ZAJ. EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZE

14.40-15.25

ZAJĘCIA MUZYCZNE

15.00-16.00

CHÓR

15.45-16.45

KARATE

PIĄTEK I

12.35-13.20

OLIMPUSEK Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

OLIMPUSEK Z J.ANG

14.30-15.15

KOŁO TEATRALNE / SKS

15.15 – 16.00

SOCCER ?

15.30-16.30

KULINARNE

PIĄTEK II

12.35-13.20

OLIMPUSEK Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

14.30-15.15

KOŁO TEATRALNE / SKS

15.15 – 16.00

SOCCER ?

15.30-16.30

MŁODZI ODKRYWCY POLSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć pozalekcyjnych

KLASA IVA

na czarno zajęcia w czesnym

na czerwono zajęcia odpłatne

 

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

ZAJĘCIA

13.40-14.25

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE POLSKI / ZAJ. WYRÓWNACZE MATEMATYKA

14.30 – 15.15

TANIEC/ KOŁO MATEMATYCZNE

15.00 – 16.00

CHÓR / KINO SZKOŁA

15.15 – 16.00

KOŁO PLASTYCZNE

15.45 – 16.45

MŁODZI ODKRYWCY co dwa tygodnie

WTOREK I

12.35 -13.20

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

13.40 – 14.25

WYRÓWNAWCZE ANG / SOCCER / KOŁO HISTORYCZNE

14.30 – 15.45

 

15.45 – 16.25

KARATE

 

WTOREK II

12,35 – 13.20

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

13.40 – 14.25

WYRÓWNAWCZE ANG / soccer / KOŁO HISTORYCZNE

14.45 – 15.45

ROBOTYKA

15.45 – 16.25

KARATE

ŚRODA

12.30 – 14.30

BASEN

14.30 – 14.45

OBIAD

14.45 – 15.45

ZACZAROWANY OŁÓWEK GRAI / OLIMPUS J.POLSKI

15.45 – 16.45

ZACZAROWANY OŁÓWEK GR.II/ KOŁO ORTOGRAFICZNE

16.15-17.00

AKROBATYKA

CZWARTEK

13.40 – 14.25

WYRÓWNAWCZE MATEMATYKA

14.30 – 15.15

KOŁO PRZYRODNICZE

15.0-16.00

CHÓR

15.45 – 16.45

KARATE

PIĄTEK I

13.40-14.25

OLIMPUS J.ANGIELSKI

14.30 – 15.15

SKS / KOŁO TEATRALNE

15.15 – 16.00

SOCCER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć pozalekcyjnych

KLASA IVB

na czarno zajęcia w czesnym

na czerwono zajęcia odpłatne

 

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

ZAJĘCIA

13.40-14.25

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE JĘZ. POLSKI/ ZAJ.WYRÓWNAWCZE MATEMATYKA

14.30 – 15.15

TANIEC/ KOŁO MATEMATYCZNE

15.15-16.00

SOCCER+ VA i VB

15.00 – 16.00

CHÓR / KINO SZKOŁA

15.15 – 16.00

KOŁO PLASTYCZNE

15.45 – 16.45

MŁODZI ODKRYWCY co dwa tygodnie

WTOREK I

12.35 -13.20

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

13.40 – 14.25

WYRÓWNAWCZE ANG / KOŁO HISTORYCZNE

14.45 – 15.45

ROBOTYKA

15.45 – 16.25 KARATE

 

WTOREK II

12,35 – 13.20

ZAJĘCIA DYDKATYCZNE

13.40 – 14.25

WYRÓWNAWCZE ANG / KOŁO HISTORYCZNE

14.45 – 15.45

GRY I ZABAWY INTERAKTYWNE

15.45 – 16.25 KARATE

ŚRODA

ŚRODA

12.30 – 14.30

BASEN

14.30 – 14.45

OBIAD

14.45 – 15.45 ZACZAROWANY OŁÓWEK GR I / OLIMPUS J.POLSKI

15.45 – 16.45

ZACZAROWANY OŁÓWEK GR.II/ KOŁO ORTOGRAFICZNE

16.15-17.00

AKROBATYKA

CZWARTEK

CZWARTEK

13.40 – 14.25 ?

14.30 – 15.15

SOCCER Z VA I VB/ KOŁO PRZYRODNICZE

15.00-16.00

CHÓR

15.45 – 16.45

KARATE

PIĄTEK I

PIĄTEK I

13.40-14.25

OLIMPUS J.ANGIELSKI

14.30 – 15.15

SKS / KOŁO TEATRALNE

15.15-16.00

OLIMPUS JĘZ. POLSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć pozalekcyjnych

KLASA VA

na czarno zajęcia w czesnym

na czerwono zajęcia odpłatne

 

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

ZAJĘCIA

13.40 – 14.25

TANIEC/WYRÓWNAWCZE Z J. ANGIELSKIEGO

14.30 – 15.15

OLIMPUS Z J. ANGIELSKIEGO

15.00 – 16.00

CHÓR/KOŁO BIOLOGICZNE

15.15 – 16.00

SOCCER/KOŁO PLASTYCZNE

15.45 – 16.45

MLODZI ODKRYWCY

 

 

WTOREK I

14.45 – 15.45

OLIMPUS Z J. POLSKIEGO / KOŁO MATEMATYCZNE

15.45 – 16.45

KARATE

 

 

 

 

WTOREK II

14.45 – 15.45

ROBOTYKA / KOŁO MATEMATYCZNE

15.45 – 16.45

KARATE

 

 

 

 

ŚRODA

12.30 – 14.30

BASEN

14.30 – 14.45

OBIAD

14.45 – 15.45

ZACZAROWANY OŁÓWEK GR. I / KOŁO HISTORYCZNE

15.45 – 16.45

ZACZAROWANY OŁÓWEK GR. II

KOŁO ORTOGRAFICZNE

16.15 – 17.00

AKROBATYKA

 

CZWARTEK

13.40 – 14.25

WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

14.40 – 15.25

SOCCER / KOŁO PRZYRODNICZE

15.00 – 16.00

CHÓR

15.45 – 16.45

KARATE

 

PIĄTEK I

13.40 – 14.25

SKS/ WYRÓWNAWCZE Z J. POLSKIEGO

14.30 – 15.15

KOŁO TEATRALNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć pozalekcyjnych

KLASA VB

na czarno zajęcia w czesnym

na czerwono zajęcia odpłatne

 

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

ZAJĘCIA

13.40 – 14.25

TANIEC/WYRÓWNAWCZE Z J. ANGIELSKIEGO

14.30 – 15.15

OLIMPUS Z J. ANGIELSKIEGO

15.00 – 16.00

CHÓR / KOŁO BIOLOGICZNE

15.15 – 16.00

SOCCER/KOŁO PLASTYCZNE

15.45 – 16.45

MLODZI ODKRYWCY

 

 

WTOREK I

14.45 – 15.45

OLIMPUS Z J. POLSKIEGO / KOŁO MATEMATYCZNE

15.45 – 16.45

KARATE

 

 

 

 

WTOREK II

14.45 – 15.45

ROBOTYKA / KOŁO MATEMATYCZNE

15.45 – 16.45

KARATE

 

 

 

 

ŚRODA

12.30 – 14.30

BASEN

14.30 – 14.45

OBIAD

14.45 – 15.45

ZACZAROWANY OŁÓWEK GR. I / KOŁO HISTORYCZNE

15.45 – 16.45

ZACZAROWANY OŁÓWEK GR. II

KOŁO ORTOGRAFICZNE

16.15 – 17.00

AKROBATYKA

 

CZWARTEK

13.40 – 14.25

WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

14.40 – 15.25

SOCCER / KOŁO PRZYRODNICZE

15.00 – 16.00

CHÓR

15.45 – 16.45

KARATE

 

PIĄTEK I

13.40 – 14.25

SKS/ WYRÓWNAWCZE Z J. POLSKIEGO

14.40 – 15.25

KOŁO TEATRALNE

 

 

 

 

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.

- Menander

Galeria


zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj

 

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w Regulaminie rekrutacji.

fb
l

Kontakt

97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 5

email: sekretariat@nspbelchatow.pl

telefon: 606683663- właściciel szkoły

600754520-dyrektor szkoły

Ważne linki

Uprawnienia szkoły publicznej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełchatowie uzyskała pozytywną opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty i została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych. Prezydent Miasta Bełchatowa nadał Szkole uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 105201