Zadzwoń: 600 754 520
Adres: ul. Lipowa 5, 97-400 Bełchatów

PLAN LEKCJI

Zapoznaj się z planem lekcji swojego dziecka.
Wybierz klasę, do której uczeszcza z rozwijanej listy

Zajęcia pozalekcyjne

Plan zajęć pozalekcyjnych 2019/2020

KLASA IA

na czarno- zajęcia w czesnym

na czerwono- zajęcia odpłatne

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

ZAJĘCIA

do ustalenia

BASEN

14.30-14.50

OBIAD

15.00-16.00

CHÓR

KINO SZKOŁA KOLOROWY OŁÓWEK gr. I 15.00-16.00

16.00-17.00

SZALENI NAUKOWCY 16.00-17.00

WTOREK I

12.30-14.00

ROBOTYKA

14.00-14.15

OBIAD

14.15-15.45

KOŁO KULINARNE

 

 

SOCCER CHŁOPCY 14.15-15.00

SOCCER DZIEWCZYNKI 15.00-15.45

 

KARATE 15.55-16.55

WTOREK II

12.35-13.20

OLIMPUSEK Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

13.20-14.00

ANGIELSKI NA WESOŁO

14.00-14.15

OBIAD

14.15-15.00

KOŁO EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZE

SOCCER CHŁOPCY 14.15-15.00

SOCCER DZIEWCZYNKI 15.00-15.45

 

KARATE 15.55-16.55

ŚRODA

12.35-13.20

TANIEC

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

OLIMPUSEK Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

14.45-15.30

KOŁO GIER PLANSZOWYCH

KOLOROWY OŁÓWEK GR. II 14.45-15.45

 

16.15-17.00

AKROBATYKA

CZWARTEK

12.35-13.20

KOŁO Z JĘZ. HISZPAŃSKIEGO

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

CHÓR

14.30-15.15

KOŁO TEATRALNE SOCCER DZIEWCZYNKI 14.25 – 15.10

SOCCER CHŁOPCY 15.10-15.55

15.00-16.00

 

 

KARATE 15.55-16.55

PIĄTEK

12.35-13.20

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

KOŁO ARTYSTYCZNE

14.30-15.15

KINO SZKOŁA

15.15-16.00

GRY I ZABAWY INTERAKTYWNE

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć pozalekcyjnych

KLASA IIA

na czarno- zajęcia w czesnym

na czerwono- zajęcia odpłatne

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

ZAJĘCIA

do ustalenia

BASEN

14.30-14.50

OBIAD

15.00-16.00

CHÓR

KINO SZKOŁA KOLOROWY OŁÓWEK gr. I 15.00-16.00

16.00-17.00

SZALENI NAUKOWCY 16.00-17.00

WTOREK I

12.30-14.00

KOŁO KULINARNE

14.00-14.15

OBIAD

14.15-15.00

KOŁO EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZE

 

SOCCER CHŁOPCY 14.15-15.00

SOCCER DZIEWCZYNKI 15.00-15.45

 

KARATE 15.55-16.55

WTOREK II

12.30-14.00

ROBOTYKA

14.00-14.15

OBIAD

14.15-15.00

GRY I ZABAWY INTERAKTYWNE

 

SOCCER CHŁOPCY 14.15-15.00

SOCCER DZIEWCZYNKI 15.00-15.45

 

KARATE 15.55-16.55

ŚRODA

12.35-13.20

OLIMPUSEK Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

TANIEC

14.45-15.30

KOŁO GIER PLANSZOWYCH

KOLOROWY OŁÓWEK GR. II 14.45-15.45

 

16.15-17.00

AKROBATYKA

CZWARTEK

12.35-13.20

KOŁO ARTYSTYCZNE

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

CHÓR / KOŁO ORTOGRAFICZNE

14.30-15.15

KOŁO TEATRALNE / KOŁO Z JĘZ. HISZPAŃSKIEGO SOCCER DZIEWCZYNKI 14.25 – 15.10

SOCCER CHŁOPCY 15.10-15.55

 

KARATE 15.55-16.55

PIĄTEK

12.35-13.20

OLIMPUSEK Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

KANGUR MATEMATYCZNY

14.30-15.15

KINO SZKOŁA

15.15-16.00

GRY I ZABAWY INTERAKTYWNE

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć pozalekcyjnych

KLASA III A

 

na czarno zajęcia w czesnym

na czerwono zajęcia odpłatne

 

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

ZAJĘCIA

12.35-13.20

OLIMPUSEK Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

TANIEC

14.30-15.15

OLIMPUS EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

15.00-16.00

CHÓR / KINO SZKOŁA

KOLOROWY OŁÓWEK GR. I 15.00-16.00

16.00-17.00

SZALENI NAUKOWCY 16.00-17.00

WTOREK - TYDZIEŃ I

12.35-13.20

KOŁO ORTOGRAFICZNE

13.20-14.00

GRY I ZABAWY RUCHOWE

14.00-14.15

OBIAD

13.40-14.15

 

SOCCER CHŁOPCY 14.15-15.00

SOCCER DZIEWCZYNKI 15.00-15.45

14.15-15.00

KOŁO EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZE

 

KARATE 15.55-16.55

WTOREK - TYDZIEŃ II

12.30-14.00

KOŁO KULINARNE

14.00-14.15

OBIAD

14.15-15.00

GRY I ZABAWY INTERAKTYWNE

SOCCER CHŁOPCY 14.15-15.00

SOCCER DZIEWCZYNKI 15.00-15.45

14.15-15.45

ROBOTYKA

 

KARATE 15.55-16.55

ŚRODA

13.20-13.40

OBIAD

13.50-15.45

BASEN

14.45-15.30

KOŁO GIER PLANSZOWYCH

KOLOROWY OŁOWEK GR. II 14.45-15.45

 

16.15-17.00

AKROBATYKA

CZWARTEK

12.35-13.20

KANGUR

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

CHÓR / KOŁO Z JĘZ. HISZPAŃSKIEGO

14.30-15.15

KOŁO TEATRALNE SOCCER DZIEWCZYNKI14.25 -15.10

15.00-16.00

SOCCER CHŁOPCY 15.10-15.55

 

KARATE 15.55-16.55

PIĄTEK

12.35-13.20

KOŁO ARTYSTYCZNE

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

GRY I ZABAWY INTERAKTYWNE

14.30-15.15

KINO SZKOŁA

15.30-16.15

SZACHY GR.I

16.15.-17.00

SZACHY GR. II

 

Plan zajęć pozalekcyjnych

KLASA IVA

na czarno zajęcia w czesnym

na czerwono zajęcia odpłatne

 

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

ZAJĘCIA

12.35-13.20

OLIMPUS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

TANIEC

14.30 – 15.15

KOŁO HISTORYCZNE

15.00 – 16.00

CHÓR/KINO SZKOŁA

KOLOROWY OŁÓWEK gr. 1 15.00-16.00

SOCCER 15.15-16.00

16.00-17.00

SZALENI NAUKOWCY 16.00-17.00

WTOREK I

13.25-14.00

KANGUR MATEMATYCZNY/ KOŁO ORTOGRAFICZNE

14.00-14.15

OBIAD

14.15-15.00

KOŁO GIER PLANSZOWYCH

14.30-15.15

 

 

KARATE 15.55-16.55

 

WTOREK II

13.25-14.00

KANGUR MATEMATYCZNY/ KOŁO ORTOGRAFICZNE

14.00- 14.15

OBIAD

 

ROBOTYKA 14.15-15.45

 

KARATE 15.55-16.55

ŚRODA

13.20-13.40

OBIAD

13.50-15.45

BASEN

14.45-15.30

 

KOLOROWY OŁÓWEK GR. II 14.45-15.45

 

 

16.15-17.00

AKROBATYKA

CZWARTEK

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

CHÓR / SKS

14.30-15.15

KOŁO TEATRALNE

KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO

15.15-16.00

KOŁO DZIENNIKARSKIE

 

KARATE 15.55-16.55

PIĄTEK

13.40-14.25

GRY I ZABAWY INTERAKTYWNE

14.30 – 15.15

KOŁO PRZYRODNICZE SOCCER 15.15-16.00

15.30-16.15

SZACHY GR.I

16.15.-17.00

SZACHY GR. II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć pozalekcyjnych

KLASA V A

na czarno zajęcia w czesnym

na czerwono zajęcia odpłatne

 

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

ZAJĘCIA

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

KOŁO HISTORYCZNE

14.30 – 15.15

TANIEC

15.00 – 16.00

KOLOROWY OŁÓWEK gr. 1 15.00-16.00

15.00 – 16.00

CHÓR/KINO SZKOŁA

SOCCER 15.15-16.00

16.00-17.00

SZALENI NAUKOWCY 16.00-17.00

WTOREK I

13.25-14.00

OLIMPUS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

14.00-14.15

OBIAD

14.15-15.45

ROBOTYKA 14.15-15.45

 

KARATE 15.55-16.55

 

WTOREK II

13.25-14.00

OLIMPUS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

14.00- 14.15

OBIAD

14.15-15.00

KOŁO ORTOGRAFICZNE

 

KARATE 15.55-16.55

ŚRODA

13.20 – 13.40

OBIAD

14.30-16.30

BASEN

14.45- 15.30

KOLOROWY OŁÓWEK GR. II 14.45-15.45

 

 

16.15-17.00

AKROBATYKA

CZWARTEK

13.20-13.40

OBIAD

13.40-14.25

KOŁO POLONISTYCZNE / KOŁO MATEMATYCZNE/ CHÓR

14.30-15.15

KOŁO TEATRALNE

KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO

15.15-16.00

KOŁO DZIENNIKARSKIE

 

 

 

KARATE 15.55-16.55

PIĄTEK

13.40-14.25

SKS

14.30-15.15

KOŁO BIOLOGICZNE SOCCER 15.15-16.00

15.30-16.15

SZACHY GR.I

16.15.-17.00

SZACHY GR. II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć pozalekcyjnych

KLASA VB

na czarno zajęcia w czesnym

na czerwono zajęcia odpłatne

 

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

ZAJĘCIA

14.20-13.40

OBIAD

13.40 – 14.25

KOŁO HISTORYCZNE

14.30 – 15.15

TANIEC

15.00 – 16.00

CHÓR KOLOROWY OŁÓWEK gr. I 15.00-16.00

 

SOCCER15.15 – 16.00

 

SZALENI NAUKOWCY16.00-17.00

 

 

WTOREK I

13.25-14.00

OLIMPUS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

14.00-14.15

OBIAD

14.15-15.45

ROBOTYKA

 

 

15.55 – 16.55 KARATE

 

 

WTOREK II

13.25-14.00

OLIMPUS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

14.00-14.15

OBIAD

14.15-15.00

KOŁO ORTOGRAFICZNE

15.55 – 16.55

KARATE

 

 

ŚRODA

13.20 – 13.40

OBIAD

14.30-16.30

BASEN

14.45 – 15.30

 

KOLOROWY OŁÓWEK GR. II 14.45-15.45

 

 

 

16.15 – 17.00

AKROBATYKA

 

CZWARTEK

13.40 – 14.25

KOŁO POLONISTYCZNE / KOŁO MATEMATYCZNE/ CHÓR

14.30 – 15.15

KOŁO TEATRALNE

KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO

15.15-16.00

KOŁO DZIENNIKARSKIE

 

 

15.55 – 16.55

KARATE

 

PIĄTEK

13.40 – 14.25

SKS

14.30 – 15.15

KOŁO BIOLOGICZNE SOCCER15.15 – 16.00

15.30-16.15

SZACHY GR.I

16.15.-17.00

SZACHY GR. II

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć pozalekcyjnych

KLASA VI A

na czarno zajęcia w czesnym

na czerwono zajęcia odpłatne

 

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

ZAJĘCIA

13.20-13.40

OBIAD

13.40 – 14.25

OLIMPUS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

14.30 – 15.15

TANIEC

15.00 – 16.00

CHÓR KOLOROWY OŁÓWEK gr. I 15.00-16.00

 

 

 

SZALENI NAUKOWCY 16.00 - 17.00

WTOREK I

13.25-14.00

KOŁO HISTORYCZNE

14.00-14.15

OBIAD

14.15 – 15.45

ROBOTYKA

15.55 – 16.55

KARATE

 

WTOREK II

13.25-14.00

KOŁO HISTORYCZNE

14.00-14.15

OBIAD

14.15-15.00

KOŁO ORTOGRAFICZNE

15.55 – 16.55

KARATE

 

ŚRODA

13.20-13.40

OBIAD

14.30-16.30

BASEN

14.45 – 15.30

KOLOROWYOŁÓWEK GR. II 14.45-15.45

16.15 – 17.00

AKROBATYKA

 

CZWARTEK

13.40 – 14.25

KOŁO MATEMATYCZNE /CHÓR

14.30 – 15.15

KOŁO TEATRALNE

KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO

15.15-16.00

KOŁO DZIENNIKARSKIE

 

 

15.55 – 16.55

KARATE

 

PIĄTEK

13.40 – 14.25

KOŁO BIOLOGICZNE

14.30-15.15

SKS

15.30-16.15

SZACHY GR.I

16.15.-17.00

SZACHY GR. II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć pozalekcyjnych

KLASA VI B

na czarno zajęcia w czesnym

na czerwono zajęcia odpłatne

 

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

ZAJĘCIA

13.20-13.40

OBIAD

13.40 – 14.25

OLIMPUS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

14.30 – 15.15

TANIEC

15.00 – 16.00

CHÓR KOLOROWY OŁÓWEK gr. I 15.00-16.00

 

 

 

SZALENI NAUKOWCY 16.00 - 17.00

WTOREK I

13.25-14.00

KOŁO HISTORYCZNE

14.00-14.15

OBIAD

14.15 – 15.45

ROBOTYKA

15.55 – 16.55

KARATE

 

WTOREK II

13.25-14.00

KOŁO HISTORYCZNE

14.00-14.15

OBIAD

14.15-15.00

KOŁO ORTOGRAFICZNE

15.55 – 16.55

KARATE

 

ŚRODA

13.20-13.40

OBIAD

14.30-16.30

BASEN

14.45 – 15.30

 

KOLOROWYOŁÓWEK GR. II 14.45-15.45

16.15 – 17.00

AKROBATYKA

 

CZWARTEK

13.40 – 14.25

KOŁO MATEMATYCZNE/ CHÓR

14.30 – 15.15

KOŁO TEATRALNE

KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO

15.15-16.00

KOŁO DZIENNIKARSKIE

 

 

15.55 – 16.55

KARATE

 

PIĄTEK

13.40 – 14.25

KOŁO BIOLOGICZNE

14.30-15.15

SKS

15.30-16.15

SZACHY GR.I

16.15.-17.00

SZACHY GR. II

 

 

 

 

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.

- Menander

Galeria


zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj

 

fb
l

Kontakt

97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 5

email: sekretariat@nspbelchatow.pl

telefon: 606683663- właściciel szkoły

600754520-dyrektor szkoły

Ważne linki

Uprawnienia szkoły publicznej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełchatowie uzyskała pozytywną opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty i została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych. Prezydent Miasta Bełchatowa nadał Szkole uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 120939