Zadzwoń: 600 754 520
Adres: ul. Lipowa 5, 97-400 Bełchatów

PLAN LEKCJI

Zapoznaj się z planem lekcji swojego dziecka.
Wybierz klasę, do której uczeszcza z rozwijanej listy

Szkoła

                                                                                                                                                                    Miesiąc : MARZEC

Klasy IA i IB

Realizowana tematyka:

  1. Ja w kosmosie (tydzień I)
  2. Przedwiośnie ( tydzień II)
  3. Wiosna (tydzień III )
  4. Bezcenna woda (tydzień IV)

 

Oczekiwane efekty aktywności dzieci:

Podstawowe:

- słucha ze zrozumieniem i w skupieniu czytanego tekstu

- wypowiada się na temat ilustracji i tekstu wiersza 

- obdarza uwagą rozmówców

- kulturalnie zwraca się do rozmówców

- prezentuje znane wyliczanki 

- próbuje układać własne wyliczanki 

- dokonuje analizy i syntezy wzorowo-słuchowej wyrazów

- przestrzega reguł obowiązujących wśród uczniów 

- śpiewa piosenkę o Mikołaju Koperniku solo i w grupie 

- potrafi określić położenie dźwięku sol na pięciolinii 

- rozpoznaje i zapisuje liczby do 20 

- przelicza do 20

- posługuje się liczbami dwucyfrowymi, dodaje jedności do dziesiątki

- wykonuje przykładowe działania dodawania do 20 

- posługuje się liczbami dwucyfrowymi, odejmuje jedności od liczb dwucyfrowych, odejmuje dziesiątkę od liczby dwucyfrowej 

- mierzy odległość jednostkami umownymi (krokami, stopami)

- mierzy linijką długość przedmiotów

- zapisuje zmierzone długości

- czyta wyrazy z ś i si 

- rozpoznaje zwierzęta, w których nazwach słychać ś 

- wyszukuje na ilustracji przedmioty, w których nazwach słychać ś 

- czyta wyrazy z ź, zi 

- wyszukuje w tekście wyrazy z ź i zi

- wskazuje na ilustracji przedmioty, w których nazwach słychać ź 

- rozpoznaje i nazywa rośliny i zwierzęta, w których nazwach słychać ź

- czyta wyrazy z ć i ci

- wyszukuje na ilustracji przedmioty, w których nazwach słychać ć 

- wskazuje w tekście wyrazy z ć, ci

- doskonali umiejętność czytania na różnych poziomach 

- kreśli kształty literopodobne

- odczytuje i zapisuje zdania

- uzupełnia zdania wyrazami 

- pisze zdania  

- posługuje się ze zrozumieniem terminami: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie

- ilustruje scenę inspirowaną wyobraźnią, wykorzystując dowolną technikę malarską 

- zgodnie współpracuje w grupie

- wykorzystuje surowce wtórne do wykonania modelu rakiety

- wypowiada się na temat sposobów badania galaktyki

- wypowiada się na temat życia Mikołaja Kopernika 

- wykonuje rodzinę ufoludków z warzyw

- wykonuje proste działania dodawania i odejmowania w pamięci w zakresie 12

- wypowiada się na temat obserwacji gwiazd i planet na podstawie tekstu i zdjęć w podręczniku 

- bierze udział w rozmowie na temat urządzeń umożliwiających obserwowanie gwiazd i planet 

- słucha w skupieniu tekstu wiersza J.M. Chmielewskiej „Marcowa cebulka”

- wypowiada się na temat cech charakterystycznych marcowej pogody 

- wyjaśnia znaczenie związku wyrazowego ubierać się na cebulkę 

- obserwuje pogodę 

- rysuje widok z okna, uwzględniając zaobserwowane warunki pogodowe 

- słucha, ogląda ze zrozumieniem prognozę pogody 

- dobiera strój do warunków pogodowych

- potrafi zaśpiewać piosenkę „Marzec Kucharz” solo i w grupie 

- słucha w skupieniu wiersza J. Brzechwy „Żaba ”

- wypowiada się na temat zaleceń lekarza dla żaby 

- wie, na czym polega praca lekarza 

- potrafi właściwie zachować się u lekarza 

- zwraca się o pomoc w razie choroby 

- rozumie wpływ warunków pogodowych na zdrowie człowieka

- wyjaśnia, na czym polegają podchody

- prawidłowo klasyfikuje nazwy ludzi i nazwy rzeczy 

- nazywa czynności wykonywane przez reprezentantów różnych zawodów 

- słucha w skupieniu wiersza D. Wawiłow „Kałużyści”

- wypowiada się na temat zabaw opisanych w wierszu

- układa i zapisuje zdania z rozsypanki wyrazowej 

- koloruje obrazek zgodnie z opisem

- rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: malarstwo

- słucha w skupieniu tekstu „Zabawa” 

- bierze udział w rozmowie na temat zachowania bohaterów

- opisuje typy zachowań godne naśladowania 

- nazywa emocje 

- rozpoznaje i nazywa warzywa

- rozpoznaje jadalne części warzyw

- wykonuje śmieszne kanapki zgodnie z instrukcją

- przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej

- wie, że nie można zaspokajać swoich potrzeb kosztem innych

- wie, że nie wolno kraść 

- wypowiada się na temat powitania wiosny na podstawie czytanego tekstu, ilustracji i własnego doświadczenia 

- opowiada o zwyczaju topienia marzanny 

- nazywa emocje związane z nadejściem wiosny 

- wie, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie wiosną

- wykonuje marzannę zgodnie z instrukcją 

- rozumie słowo hipoterapia

- słucha w skupieniu wiersza W. Chotomskiej „Zagadki” 

- wypowiada się na temat zwierząt żyjących na wsi 

- poszerza słownictwo o nazwy młodych zwierząt 

- obserwuje i nazywa zmiany zachodzące w życiu zwierząt wiosną

- wypowiada się na temat wiosennej łąki

- nazywa zapachy i wrażenia dotykowe

-poszerza słownictwo o nazwy wiosennych kwiatów 

- rozpoznaje rośliny będące zwiastunami wiosny 

- wie, gdzie znajdują się park i las w najbliższej okolicy

- nazywa i rozpoznaje ptaki wracające wiosną do Polski 

- wypowiada się na temat znaczenia wody w życiu człowieka i zwierząt

- nazywa zbiorniki wodne na Ziemi

- bierze udział w rozmowie na temat maszyn napędzanych wodą dawniej i dziś 

- zna zagrożenia dla człowieka ze strony przyrody

- wie, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia powodzią

- potrafi zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia

- oszczędza wodę

- przeprowadza doświadczenie dotyczące zmiany stanu skupienia 

- wywiązuje się z obowiązków dyżurnego

- współpracuje przy opiekowaniu się roślinami w klasie

- rozpoznaje i nazywa rośliny doniczkowe w klasie 

- wie, jakie warunki są potrzebne roślinom do prawidłowego wzrostu

- rozumie i stosuje aspekt porządkowy w praktyce 

- numeruje książki w rzędach 

- koloruje książki według podanej instrukcji

- układa pytania do ilustracji 

- wypowiada się na temat miejsc na Ziemi z utrudnionym dostępem do wody 

- bierze udział w rozmowie na temat oszczędzania wody 

- wie, jakie są zagrożenia dla człowieka ze strony przyrody – susza

- słucha w skupieniu baśni

- proponuje własne zakończenie baśni 

- nazywa czynności wykonywane przez bohaterów 

- nazywa emocje bohaterów 

- wypowiada się na temat morału baśni 

- odróżnia dobro i zło w relacjach z ludźmi

- wie, że dobro i prawda powinny zwyciężać 

- zna zagrożenia ze strony innych ludzi 

 

Ponadpodstawowe:

- wypowiada się na temat lotów kosmicznych i znanych planet

- opowiada o konstruowaniu rakiety przez bohatera 

- zna narzędzia umożliwiające badania kosmosu 

- wie, czym zajmuje się kosmonauta

- obserwuje i nazywa zjawiska astronomiczne 

- wie, jakie zagrożenia wynikają z zaśmiecania kosmosu 

- opisuje rodzinę ufoludków wykonanych z warzyw 

- udziela odpowiedzi na pytania z zakresu wiedzy astronomicznej 

- zna zawody związane z kosmosem 

- wyjaśnia, jak ruch obrotowy Ziemi wpływa na następstwo dnia i nocy 

- wymienia i rozpoznaje narzędzia przydatne w pracy lekarzy

- wie, co to są warzywa ekologiczne 

- układa i opowiada historyjkę obrazkową

- prezentuje swoje propozycje oszczędzania wody w domu

- opisuje ilustracje i zdjęcia związane z tematem woda

- wie, czym zajmują się organizacje humanitarne 

 

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.

- Menander

Galeria


zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj

 

fb
l

Kontakt

97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 5

email: sekretariat@nspbelchatow.pl

telefon: 606683663- właściciel szkoły

600754520-dyrektor szkoły

Ważne linki

Uprawnienia szkoły publicznej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełchatowie uzyskała pozytywną opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty i została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych. Prezydent Miasta Bełchatowa nadał Szkole uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 131903