Zadzwoń: 600 754 520
Adres: ul. Lipowa 5, 97-400 Bełchatów

PLAN LEKCJI

Zapoznaj się z planem lekcji swojego dziecka.
Wybierz klasę, do której uczeszcza z rozwijanej listy

Plan pracy szkoły

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PEDAGOGICZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

1

Rozpoczęcie roku szkolnego.

 

1 września 2020 r.

2

Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

10 września 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

3

Zebrania wychowawców z rodzicami

 • Przedstawienie zasad i szczegółowych warunków oceniania, w tym wymagań edukacyjnych.

 • Zapoznanie Rodziców z Programem wychowawczo – profilaktycznym.

 • Zapoznanie z kryteriami ocen zachowania.

 • Wybór Rad Oddziałowych i Przedstawicieli Rady Rodziców.

 • Zapoznanie Rodziców z obowiązującymi klauzulami RODO:

  - klauzula informacyjna ogólna,

  - klauzula informacyjna dotycząca monitoringu.

 • Zapoznanie z regulaminem udostępniania podręczników z dotacji celowej i podręczników MEN.

14,15 września 2020r.

Wg harmonogramu z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa.

4

Konsultacje z Rodzicami.

26 października2020 r.

5

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć edukacyjnych

14 października 2020 r.

 

6

Szkolenie Rady Pedagogicznej

 

7

Zebranie z Rodzicami.

21 listopada 2020 r.

8

Konsultacje z Rodzicami.

17 grudnia 2020 r.

9

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I półrocze 2020/2021

Do 16 grudnia 2019 r.

10

Zawiadomienie Rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych ocenach z zachowania za I półrocze 2020/2021

do 20 grudnia 2020 r.

11

Zimowa przerwa świąteczna.

23 grudnia 2020 r. - 31 grudnia 2020r.

12

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyżur świetlicowy

2,3,4,5 stycznia 2021r.

14

Ferie zimowe.

I tydzień ferii- dyżur świetlicowy

13 – 26 stycznia 2021 r.

15

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych na I półrocze.

do 27 stycznia 2021r.

16

Posiedzenie klasyfikacyjne i analityczne Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w I półroczu.

28 stycznia 2021r.

17

Zebrania wychowawców z Rodzicami. Informacja o wynikach nauczania i zachowania w I półroczu.

30 stycznia 2021r.

18

Zebrania klasowe z Rodzicami.

19 marca 2021r.

19

Szkolenie Rady Pedagogicznej.

marzec/kwiecień 2021 r.

20

Rekolekcje wielkopostne.

 

20

Wiosenna przerwa świąteczna.

1-6 kwietnia 2021r

21

Dyżur świetlicowy

1,2,6 kwietnia 2021r

22

Konsultacje dla Rodziców.

23 kwietnia 2021 r.

23

Zebrania z Rodzicami, konsultacje.

28 maja 2021 r.

24

Zawiadomienie o ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego.

do 22 maja 2021 r.

25

Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

do 28 maja 2021 r.

26

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych rocznych i poinformowanie uczniów.

do 15 czerwca 2021r.

27

Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji uczniów.

22 czerwca 2021 r.

(poniedziałek

28

Składanie podań o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego.

23-24 czerwca 2021 r.

(wtorek)

29

Składanie podań o przeprowadzenie egzaminów poprawkowych.

Do 22-23 czerwca 2021 r.

30

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

25 czerwca 2021 r.

31

Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę dydaktyczno – wychowawczą szkoły.

1 lipca 2021 r.

32

Egzaminy klasyfikacyjne.

22 – 23 czerwca 2021 r.

33

Zgłaszanie przez Rodziców lub uczniów zastrzeżeń odnośnie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

22 – 29 czerwca 2021 r.

34

Egzaminy poprawkowe.

23 – 24 sierpnia 2021r.

35

Zakończenie roku szkolnego.

31 sierpnia 2021 r.

36

Ferie letnie.

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 14 października 2020r- Dzień Edukacji Narodowej

 • 30 października 2020r

 • 4,5 stycznia 2021r

 • 30 kwietnia 2021r

 • 4 czerwca 2021r

 

Godziny zajęć

8:00 - 8:45

8:55 - 9:40

9:50 - 10:35

10:45 - 11:30

11:40 - 12:25

12:35 - 13:20

13:40 - 14:25

14:35 - 15:20

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.

- Menander

Galeria


zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj

 

fb
l

Kontakt

97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 5

email: sekretariat@nspbelchatow.pl

telefon: 606683663- właściciel szkoły

600754520-dyrektor szkoły

Ważne linki

Uprawnienia szkoły publicznej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełchatowie uzyskała pozytywną opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty i została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych. Prezydent Miasta Bełchatowa nadał Szkole uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 136303