Zadzwoń: 600 754 520
Adres: ul. Lipowa 5, 97-400 Bełchatów

PLAN LEKCJI

Zapoznaj się z planem lekcji swojego dziecka.
Wybierz klasę, do której uczeszcza z rozwijanej listy

Koła zaintersowań

Zestawienie kół zainteresowań realizowanych

w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bełchatowie

w roku szkolnym 2015/2016.

 

l.p.

Nazwa koła

Prowadzący

Program koła/cele pracy

1.

Koło matematyczne „Kangur”

mgr Ewa Czechowska

Celem koła jest popularyzacja matematyki wśród uczniów szkoły

i przygotowanie ich do międzynarodowego konkursu „Kangur Matematyczny”.

 

2.

Koło dziennikarskie

mgr Dorota Drzewosz (klasy II), mgr Paulina Maliszak (klasy I)

Działalność koła skupia się na redagowaniu oraz kolportowaniu gazetki szkolnej zatytułowanej „Express z klasą”.

3.

Koło teatralne

mgr Dorota Drzewosz (klasy II)

mgr Sylwia Stelmaszczyk (klasy I)

Celem koła jest rozwijanie u dzieci zdolności aktorskich,  jak również przygotowanie uczniów do odbioru przedstawień teatralnych.

4.

Koło artystyczne

mgr Dorota Drzewosz , mgr Sylwia Stelmaszczyk (klasy I)

Celem kółka jest wzbudzanie zainteresowań plastycznych

i muzycznych dzieci, rozwijanie ich zdolności oraz zapewnienie bezpośredniego kontaktu z muzyką.

5.

Koło „Olimpusek”

mgr Dorota Drzewosz (klasy I i II)

Koło ma na celu przygotowanie dzieci klas I i II do wzięcia udziału w Olimpiadach Ogólnopolskich z zagadnień obejmujących edukację matematyczną, polonistyczną i przyrodniczą.

6.

Koło ekologiczno- przyrodnicze

mgr Patrycja Marczak (klasy II), mgr Sylwia Gosławska (klasy I)

Zajęcia z koła ekologiczno – przyrodniczego mają na celu wyposażenie uczniów w wiedzę umożliwiającą im poznanie otaczającego świata, a także kształtowanie odpowiednich umiejętności i postaw oraz rozbudzanie ciekawości przyrodniczej.

 

7.

Koło kulinarno- językowe

mgr Marta Goździewska

Uczestnictwo w zajęciach koła kulinarno- językowego powinno zagwarantować uczniom opanowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zastosowania w życiu codziennym. 

8.

Koło artystyczno- językowe

mgr Marta Goździewska

Uczestnictwo w zajęciach koła artystyczno-językowego zapewni dzieciom dodatkową godzinę w tygodniu kontaktu z językiem obcym nowożytnym a użycie autentycznych tekstów interesujących dzieci wyzwoli w nich naturalne procesy przyswajania języka.

 

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.

- Menander

Galeria


zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj

 

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w Regulaminie rekrutacji.

fb
l

Kontakt

97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 5

email: sekretariat@nspbelchatow.pl

telefon: 606683663- właściciel szkoły

600754520-dyrektor szkoły

Ważne linki

Uprawnienia szkoły publicznej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełchatowie uzyskała pozytywną opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty i została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych. Prezydent Miasta Bełchatowa nadał Szkole uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 103478